Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

par. 1. Cel instrukcji

1. Instrukcja o rozkladzie jazdy pociagow Ir - 11 (zwana dalej "instrukcja") ma na celu
usystematyzowanie i ujednolicenie zasad zwiazanych z opracowaniem i publikacja
rozkladu jazdy pociagow.

2. Postanowienia instrukcji dotycza obszaru sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwana dalej PKP PLK S.A.) oraz odcinkow linii
kolejowych innych zarzadcow infrastruktury dla ktorych PKP PLK S.A. opracowuje
rozklad jazdy na podstawie zawartych umow.

par. 2. Okreslenie i rola rozkladu jazdy

1. Rozklad jazdy pociagow jest to plan, wedlug ktorego maja odbywac sie przejazdy
pociagow na danej sieci kolejowej lub na jej czesci w czasie, w ktorym on
obowiazuje.

2. Prawidlowa budowa rozkladu jazdy pociagow i jego scisle wykonywanie
ma bezposredni wplyw na sprawnosc przewozow kolejowych, regularny, punktualny
i bezpieczny ruch pociagow oraz konkurencyjnosc kolei, jej pozycje oraz przyszlosc
na rynku przewozowym, zapewnia spelnienie oczekiwan klientow, jak rowniez wyniki
ekonomiczne.

3. Rozklad jazdy pociagow wraz z dodatkami do wewnetrznego rozkladu jazdy jest
podstawowym planem pracy zarzadcy infrastruktury oraz przewoźnikow, ktorego
realizacji powinny byc podporzadkowane zadania jednostek organizacyjnych.
Stanowi oferte przewozowa, reklame uslug i nieodzowna forme organizacji pracy
transportu kolejowego. Umozliwia klientom kolei zapoznanie sie z godzina
rozpoczecia i zakonczenia podrozy, trasa przejazdu, jakoscia odbywania podrozy,
czasem nadania i odbioru przesylek oraz sposobem ich przewozu.

4. Zadaniem rozkladu jazdy pociagow jest planowe zorganizowanie uslugi
przewozowej zadawalajacej licencjonowanych przewoźnikow kolejowych oraz ich
klientow w sposob racjonalny, terminowy i ekonomiczny, z zachowaniem
obowiazujacych procedur opracowania rozkladu jazdy, zasad prowadzenia ruchu
pociagow i realnosci wykonania przewozow w okresie przewozow normalnych,
jak i szczytowych, oraz dostosowanie podazy jakosciowej i ilosciowej uslug
do wystepujacego popytu i standardow transportowych, z uwzglednieniem
mozliwosci techniczno-eksploatacyjnych, taborowych i zasobow pracowniczych.

5. Na jakosc rozkladu jazdy pociagow maja wplyw:

1) godziny odjazdow i przyjazdow pociagow oraz ich relacje;
2) czas trwania podrozy lub przewozu ladunkow;
3) czestotliwosc kursowania pociagow w poszczegolnych relacjach i kategoriach;
4) skomunikowania pociagow;
5) prawidlowa realizacja, zapewniajaca punktualnosc kursowania pociagow.

par. 3. Definicje i uzywane skroty

1. Roczny Rozklad Jazdy Pociagow (RRJ) - rozklad jazdy pociagow obowiazujacy
pomiedzy dwoma kolejnymi zmianami rozkladu jazdy pociagow nastepujacymi
o polnocy w druga sobote grudnia;

2. Zastepczy Rozklad Jazdy Pociagow (ZRJ) - roczny rozklad jazdy dostosowywany
w okresie prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. Szczegolowe terminy
opracowania organizacji ZRJ okresla instrukcja "Zasady i organizacji zamkniec
torowych Ir-19";

3. Przejsciowy Rozklad Jazdy Pociagow (PRJ) - rozklad jazdy opracowywany na
krotki okres czasu (do 24 godzin) z uwagi na zmiany zwiazane z przejsciem jednego
RRJ w kolejny oraz wprowadzeniem i odwolaniem czasu letniego
srodkowoeuropejskiego;

4. Indywidualny Rozklad Jazdy Pociagow (IRJ) - rozklad jazdy opracowany
na indywidualny wniosek przewoźnika, na jeden lub wiecej terminow kursowania
w ramach pozostalej wolnej zdolnosci przepustowej.

5. Trasy z Katalogu PLK w ramach rozkladu jazdy (Katalog PLK) - oferta tras
pociagow, dla ktorych przygotowano rozklad jazdy pociagow na okres
obowiazywania RRJ w oparciu o parametry przyjete przez PKP PLK S.A.;

6. Studium Rozkladu Jazdy Pociagu (SRJ) - propozycja rozkladu jazdy pociagu,
niestanowiaca podstawy do realizacji przejazdu, bedaca wstepna informacja
dotyczaca drogi i czasu przejazdu, pozwalajaca oszacowac koszty przejazdu.

7. Regulamin - "Regulamin przydzielania tras pociagow i korzystania
z przydzielonych tras pociagow przez licencjonowanych przewoźnikow kolejowych
w ramach rozkladu jazdy pociagow ..." okreslajacy warunki udostepniania
i korzystania z infrastruktury kolejowej, zawierajacy opis sieci kolejowej, wzory
dokumentow, wykaz przepisow wewnetrznych obowiazujacych przewoźnika oraz
dane teleadresowe PKP PLK S.A.

8. Cennik - stawki jednostkowe oplaty podstawowej za minimalny dostep
do infrastruktury kolejowej, dostep do urzadzen zwiazanych z obsluga pociagow i
oplat dodatkowych;

9. ISZTP - Internetowy System Zamawiania Trasy Pociagu;

10. POS - Prowadzenie Opisu Sieci;

11. SKRJ - System Konstrukcji Rozkladow Jazdy;

12. WRJ - Wewnetrzny rozklad jazdy pociagow przeznaczony do uzytku
pracownikow PKP PLK S.A. i przewoźnikow;

13. PCS - Path Coordination System - internetowy system koordynacji tras
pociagow miedzynarodowych.

14. Chronometraz - komisyjne przeprowadzenie pomiarow dla sprawdzenia
poprawnosci przyjetych wartosci (np. czasu postoju) zastosowanych w rozkladzie
jazdy z udzialem przedstawicieli zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

par. 4. Przepisy uzupelniajace

1. "Zasady udzielania i organizacji zamkniec torowych Ir-19" okreslaja wszystkie
procedury zwiazane z planowaniem, procesem przygotowan
i opracowaniem ZRJ a takze harmonogram wszystkich tych czynnosci w sposob
jednolity dla calej sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A.

Spis treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u